Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σε μια εποχή
που τα δικαιώματα πλήττονται
ρόλος μας η υπεράσπιση τους
Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Π. Σαραφιανού
Κατερίνας Ι. Παπαντωνίου, Γιούλας Δ. Δελή, Ράνιας Χ. Παπαγιάννη, Γιώργου Κ. Βλάχου
Γιώργος Κ. Βλάχος

Δικηγόρος Αθηνών από το 2011.


Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαντορίνη, όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά.


Εκπαίδευση: Πτυχίο Σχολής Νομικών Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική εμπειρία: Πολύχρονη και εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου.

Ομιλούμενες Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Τομείς Εξειδίκευσης:

Εμπράγματο δίκαιο:  Αγοραπωλησίες  ακινήτων και συναφείς εργασίες εκπροσωπώντας ημεδαπούς και αλλοδαπούς πελάτες. Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο.  Άρσεις – εγγραφές βαρών, προσημειώσεων κ.ο.κ..
Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών.

Εμπορικές και αστικές μισθώσεις και μισθωτικές διαφορές.

Κληρονομικές διαφορές.

Αγωγές αποζημίωσης από ατυχήματα.

Αγωγές αποζημίωσης από αστική ευθύνη του Δημοσίου.

Ξενοδοχειακό, τουριστικό δίκαιο.


Εμπορικό δίκαιο: Σύσταση, τροποποίηση και γενικά υποθέσεις εμπορικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), αστικών συνεταιρισμών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, Κοιν.Σ.Επ., οικοδομικών συνεταιρισμών, αστικών σωματείων, εργατικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων κ.ο.κ..

Διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια, κοινόχρηστα κ.ο.κ..

Εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή εμπορικά σήματα. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, υποδείγματα κ.ο.κ.

Δίκαιο του κρασιού, οινοποιεία, οινοπαραγωγοί, αμπελουργοί.

Αναγκαστική εκτέλεση, αντίκρουση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αναγκαστική εκτέλεση Κ.Ε.Δ.Ε.

Συμμόρφωση με Κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πολιτικές απορρήτου, cookies κ.ο.κ., συμφωνίες εχεμύθειες, προστασία εμπορικού απορρήτου, licences.

Συναινετικά διαζύγια.

Εκπροσώπηση σε ποινικές – πειθαρχικές υποθέσεις.

 

Σε μια εποχή που τα δικαιώματα πλήττονται ρόλος μας η υπεράσπιση τους