Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σε μια εποχή
που τα δικαιώματα πλήττονται
ρόλος μας η υπεράσπιση τους
Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Π. Σαραφιανού
Κατερίνας Ι. Παπαντωνίου, Γιούλας Δ. Δελή, Ράνιας Χ. Παπαγιάννη, Γιώργου Κ. Βλάχου
Εμπορικό-Εργατικό Δίκαιο
 • Εταιρικό δίκαιο, ίδρυση και νομική διαχείριση εταιρειών
 • Εμπορικές συμβάσεις  
  • Σύνταξη συμβάσεων
  • Συμβάσεις εχεμύθειας-εμπιστευτικότητας
 • Συμβάσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού  
 • Συμβάσεις στελεχικού δυναμικού και μελών διοικητικών συμβουλίων
 • Προσλήψεις και καταγγελίες Σχέσεων Εργασίας
 • Κανονισμός Εργασίας
 • Προστασία Μισθού και Διεκδίκηση δεδουλευμένων
 • Σωματειακή Οργάνωση
 • Απολύσεις
 • Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας εργαζομένων/συνεργατών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου/ανεξαρτήτων υπηρεσιών
 • Ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας
 • Δυσφήμιση και Προστασία Προσωπικότητας, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης
 • Εμπορικές  μισθώσεις και μισθωτικές διαφορές
 • Διαφήμιση
 • Προστασία Καταναλωτή
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
 • Σχέσεις Μετόχων και Εταίρων
 • Ξενοδοχειακό, τουριστικό δίκαιο
 • Δίκαιο του κρασιού, οινοποιεία, οινοπαραγωγοί, αμπελουργοί
 • Διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.ο.κ..
 • Αναγκαστική εκτέλεση
Σε μια εποχή που τα δικαιώματα πλήττονται ρόλος μας η υπεράσπιση τους