Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σε μια εποχή
που τα δικαιώματα πλήττονται
ρόλος μας η υπεράσπιση τους
Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Π. Σαραφιανού
Κατερίνας Ι. Παπαντωνίου, Γιούλας Δ. Δελή, Ράνιας Χ. Παπαγιάννη, Γιώργου Κ. Βλάχου
Διοικητικό Δίκαιο
 • Ακυρωτικές υποθέσεις
 • Προσφυγές ουσίας
 • Αιτήσεις αναστολών και Ασφαλιστικών Μέτρων
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί
 • Περιβαλλοντικό δίκαιο
 • Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία
 • Αθλητικό δίκαιο
 • Εκπαιδευτικό δίκαιο
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο
 • Εκλογικό δίκαιο (βουλευτικές εκλογές, εκλογές σε ΟΤΑ, εκλογές σε ΝΠΔΔ)
 • Συντάξεις Δημοσίου
 • Προκηρύξεις ΑΣΕΠ
 • Κρίσεις μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
 • Κρίσεις διευθυντών και ιατρών ΕΣΥ
 • Υπαλληλικές προσφυγές
 • Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ
 • Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ
 • Καταλογιστικές πράξεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (ΚΕΔΕ)
 • Γνωμοδοτήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αιτήσεις για τη συμμόρφωση της Διοίκησης
Σε μια εποχή που τα δικαιώματα πλήττονται ρόλος μας η υπεράσπιση τους