Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σε μια εποχή
που τα δικαιώματα πλήττονται
ρόλος μας η υπεράσπιση τους
Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Π. Σαραφιανού
Κατερίνας Ι. Παπαντωνίου, Γιούλας Δ. Δελή, Ράνιας Χ. Παπαγιάννη, Γιώργου Κ. Βλάχου
Αστικό Δίκαιο
 • Κληρονομικές διαφορές, ακυρότητα διαθήκης, προσβολή κληρονομικού δικαιώματος, διανομή
 • Αγοραπωλησίες  ακινήτων και συναφείς εργασίες εκπροσωπώντας ημεδαπούς και αλλοδαπούς πελάτες, Κτηματολόγιο, διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, άρσεις – εγγραφές βαρών, προσημειώσεων 
 • Αστικές μισθώσεις και μισθωτικές διαφορές
 • Σύσταση, τροποποίηση και γενικά υποθέσεις αστικών συνεταιρισμών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, Κοιν.Σ.Επ., οικοδομικών συνεταιρισμών, αστικών σωματείων, εργατικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων
 • Διαζύγιο, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνου
 • Διατροφή τέκνου και συζύγων, συμμετοχή στα αποκτήματα
 • Αναγνώριση τέκνου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Δικαστική συμπαράσταση, ακούσια νοσηλεία και κληρονομία
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Οικογενειακές σχέσεις αλλοδαπών, μικτές οικογένειες
 • Αγωγές αποζημίωσης από ατυχήματα
 • Αγωγές αποζημίωσης από αστική ευθύνη του Δημοσίου.
 • Διαταγές πληρωμής από  κοινόχρηστα κ.ο.κ..
 • Αναγκαστική εκτέλεση
Σε μια εποχή που τα δικαιώματα πλήττονται ρόλος μας η υπεράσπιση τους